Darbs mūsu uzņēmumā

Strādāt Lindorff nozīmē strādāt uzņēmumā, kura misija ir palīdzēt cilvēkiem. Lai gan mums ir 4400 darbinieki 12 valstīs un esam ceļā uz lielākā globālā kredītu pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, mēs arvien esam jaunu talantu meklējumos.

Iepazīstiet mūs

Kredītu pārvaldība globalizētā vide strauji mainās, un mēs esam apņēmušies būt daļa no rītdienas risinājumu veidotājiem. Novērojot tirgu un pielāgojoties ārējām pārmaiņām, mēs arvien uzlabojam savus pakalpojumus, lai tie atbilstu mūsu klientu un pircēju augstajām prasībām. Lindorff nesamierinās ar risinājumiem, kas strādā — mēs meklējam risinājumus, kas padara dzīvi vieglāku. Tāpēc mēs meklējam tādus cilvēkus, kas problēmās var saskatīt iespējas.

JA JŪS STRĀDĀJAT LINDORFF, JŪS REDZAT, KA TIEŠI CILVĒKI – GAN DARBINIEKI, GAN KLIENTI UN PIRCĒJI – IR MŪSU BIZNESA CENTRĀ

Mēs darbojamies 12 Eiropas valstīs, un mūsu 4400 talantīgie kolēģi vienmēr cenšas pārsniegt to, ko no mums sagaida tirgus. Mēs esam Eiropas līderi kredītu pārvaldības pakalpojumu jomā. Ar Ziemeļvalstu kultūras mantojumu kā bāzes vērtību mēs arvien cenšamies pārbaudīt savas darbības metodes, attīstot tās un ieviešot jauninājumus nozarē, kurā konkurējam. Tas nozīmē, ka mēs sagaidām augstus standartus no mums pašiem, un mūsu vērtības virza mūsu uzņēmējdarbību un kopdarbu.


Mūsu vakances

Būt nozares virsotnē ļauj mūsu komandas cilvēki. Tieši viņi ir mūsu biznesa centrā, jo šo nozari virza uzticības veidošana un jaunu ideju sekmēšana. Tāpēc mēs vienmēr meklējam jaunus, talantīgus cilvēkus, kas var pievienoties mūsu komandai un veidot rītdienas risinājumus.