Klientu mainība

Klientu mainība

Atbalsts Jūsu klientiem viņu saistību izpildē palīdzēs klientūru saglabāt. Kāpēc gan neaizsūtīt ziņu vienu vai divas dienas pirms maksājuma termiņa beigām, tā sekmējot savlaicīgu rēķinu apmaksu? Mēs varam palīdzēt saglabāt Jūsu uzņēmuma pakalpojumu izmantošanu arī to klientu vidū, kuri vēlas maksāt, bet viņiem ir īslaicīgas grūtības to izdarīt, vai arī kuri par maksājumu vienkārši piemirsuši.