Darīt klientu laimīgu

Vairākumā uzņēmumu viena no vadības komandu darba kārtības prioritātēm ir klientu apmierinātības uzlabošana, un tā tam vajadzētu būt arī kredītu pārvaldības jomā. Uzdrošināmies apgalvot, ka tas ir nozīmīgākais faktors turpmāko panākumu gūšanai. Galvenais ir noteikt, kādi klientu apmierinātības pilnveidojumi ietekmē darbības rādītājus kredītu pārvaldības jomā. Tas ir jāsaskaņo ar finanšu mērķiem, ko esat nospraudis kā kredītu menedžeris.

Rūpes par klientu kā uzņēmējdarbības stratēģija

Klienta intereses ir galvenā prioritāte attiecībā uz finanšu pakalpojumiem un kredīta pārvaldību. Mārketinga un patērētāju tiesību akti liek uzņēmumiem iekļaut rūpes par klientu savā kultūrā un procesos. Ja to nedarīsim, tas var novest pie nevēlamas uzmanības vai pat oficiālas izmeklēšanas. Šajā sakarā ir skaidrs, ka finanšu pakalpojumu sniedzēju pareizā stratēģija ir vienots fokuss attiecībā uz rūpēm par klientu. Tomēr pienācīga uzmanība jāvelta tam, kā kredītu menedžeris saskaņo finanšu mērķus ar klienta interesēm.  

Izrādiet personīgu attieksmi

Fakts, ka vairākumam kredītu pārvaldības nodaļu nav ar klientu apmierinātību saistītu galveno darbības rādītāju, liecina, ka nepieciešamas izmaiņas domāšanā un kultūrā. Ir jāatzīst, ka mūsu darbības un uzvedība ir saistītas ar klientu pieredzi un ka tās spēcīgi ietekmē klientu attiecības ar mums.

Iesakām koncentrēties uz klientu apmierinātību visos aspektos. Tas mazinās klientu neapmierinātību un veidos ilgstošas, veselīgas attiecības. Lai to panāktu, klienti ir jādiferencē un jāsegmentē personīgākā līmenī, nodrošinot to, ka viņi saņem vajadzīgo informāciju atbilstošos un ērtos komunikācijas kanālos.

Profilakse ir labāka par nemitīgu ārstēšanu

Datu izmantošana, piemēram, maksājumu vēsture un dati par iepriekš kavētiem maksājumiem, var veicināt klientu apmierinātību, jo viņi var izjust personisku un saprotošu attieksmi. Ja klienta kredītvēsturē ir daudz kavētu maksājumu, Jūs varat veikt pasākumus, lai klientu laicīgi brīdinātu un palīdzētu viņam pildīt finansiālās saistības. Turpretim, ja klientam ir nevainojama vēsture, bet viņš neveic kādu maksājumu, viņam var piešķirt zināmu rīcības brīvību. Izvairīties no nepatīkamām, ar naudu saistītām situācijām, ir labāk, nekā likt kādam piedzīvot rūgtu brīdi.