Mūsu risinājumi

Finanšu sektorā šodien vajadzīgi kompetenti speciālisti, kuri spēj palīdzēt gan kreditoriem, gan viņu klientiem. Lindorff ir Eiropas vadošais kredītu pārvaldības pakalpojumu sniedzējs, kas saviem klientiem palīdz jau vairāk nekā 100 gadu.
Lindorffer
Mēs lepojamies ar to, ka saviem klientiem piedāvājam pasaules līmeņa parādu piedziņas pakalpojumus.

Pateicoties vairāk nekā 100 gadu garumā uzkrātajai pieredzei, mēs spējam palīdzēt saviem klientiem, kā arī viņu klientiem, nodrošinot ekonomikas izaugsmi.

MĒS PALĪDZAM KLIENTIEM ATGŪT IKDIENU, KO RAKSTURO ILGTSPĒJĪGI IZDEVUMI.

Aizdevumu izsniegšanas procesā mēs palīdzam klientiem pieņemt sabalansētus, uz finanšu stāvokli raksturojošiem datiem pamatotus lēmumus. Mūsu galvenais uzdevums ir palīdzēt atgūt nesamaksātos un iekavētos parādus efektīvā, taču vienlaikus klientam draudzīgā veidā.

Gadu gaitā esam saviem klientiem pierādījuši, ka spējam palīdzēt viņu klientiem. Mūsu klientu reputāciju veido arī tas, kā notiek aizdevumu atmaksa, tāpēc šajā procesā tiecamies uz izcilību un strādājot, lai piedāvātu pasaules līmeņa parādu atgūšanas procesu.


Lindorffer

Informatīvie pakalpojumi

Mēs nodrošinām datus un to lietošanu ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbību neatkarīgi no nozares. Pārdodot preces un (vai) pakalpojumus kredītā, kā arī izsniedzot aizdevumus, lēmumiem ir jābūt sabalansētiem un balstītiem visā pieejamajā informācijā.

Mēs saviem klientiem varam palīdzēt ar zināšanām un izpratni par klientu maksājumu paradumiem, lai spētu identificēt pazīmes, kas ļauj pieņemt izsvērtu lēmumu par aizdevuma izsniegšanu. Papildinot savus datus ar mūsu datu bāzē esošajiem, gūsiet pilnvērtīgāku priekšstatu par to, kā optimizēt kredītu izsniegšanas procesus. Mēs varam palīdzēt precīzi noteikt iespējamos uzlabojumus.


Maksājumu pakalpojumi

Mūsdienīgs klients ir ļoti labi informēts par meklēto produktu un pakalpojumu piegādi un cenām. Pateicoties interneta priekšrocībām, tirgus kļuvis par globālu konkurences lauku, kurā finansēšanas piedāvājumi klientam šķiet aizvien līdzīgāki. Par atšķirības zīmi kļūst katra klienta unikālā pieredze.

Saviem klientiem mēs palīdzam uzlabot viņu sniegtos pakalpojumus, nodrošinot elastīgas apmaksas iespējas un visaptverošu klientu pieredzi.

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Lindorffer

Lindorffer

Rēķinu pārvaldības pakalpojumi

Pārdošana uz kredīta paredz rēķina izrakstīšanu. Mēs zinām, ka rēķinu koordinēšanā un citās ar klientu pakalpojumiem saistītās darbībās, kredīta izsniedzējam ir jābūt vērīgam. Taču parasti tas nav galvenais uzņēmējdarbības process. Mēs vēlamies, lai Jūs koncentrētos uz to, ko protat darīt vislabāk, pārējo uzticot mums.

Mēs saviem klientiem palīdzam, uzņemoties rūpes par uzņēmējdarbības procesiem, kas saistīti ar rēķiniem. Jūs varat veltīt vairāk laika un uzmanības savam pamatdarbam, savukārt mēs nodrošinām modernus rēķinu pārvaldības risinājumus, kas neprasa apjomīgus ieguldījumus sistēmu modernizācijā un digitālos pakalpojumos.


Parādu atgūšanas pakalpojumi

Aizdevuma izsniegšanas vai pārdošanas uz kredīta pamatā ir uzticēšanās. Savstarpēja uzticēšanās Jūsu un klienta starpā nozīmē to, ka saskaņā ar vienošanos Jūs abi pildīsiet savas saistības.

Mūsu kā vidutāja loma starp Jums un Jūsu klientu ir ļoti nozīmīga. Mūsu galvenais uzdevums ir palīdzēt klientiem pildīt saistības pret Jums kā kreditoru, un mums tas ir jāveic, ievērojot augstākos ētikas standartus, kas ir saistīti ar aizdevumu atgūšanu.

Mēs saviem klientiem palīdzam ātri un efektīvi atgūt nesamaksātos parādus, kā arī atbalstīt viņu klientu maksātspējas atgūšanu.

Lindorffer

Lindorffer

Parādu izpirkšanas pakalpojumi

Parādu atgūšana var prasīt ilgu laiku. Šajā laikā parādi kļūst par konkrētiem ierakstiem uzņēmuma bilancē, kas kā nenoteikti debitoru parādi atstāj negatīvu ietekmi. Mēs varam iegādāties šos aktīvus, lai atbrīvotu Jūsu kapitālu un nodrošinātu Jums iespēju atgūt veselīgu bilanci.

Kā vienam no vadošajiem parādu atgūšanas uzņēmumiem Eiropā, mūsu rīcībā ir padziļinātas zināšanas un plaša pieredze tirgū. Mums ir piekļuve ievērojamam finansējumam, un mēs esam aktīvi iesaistījušies ienākumus nenesošu klientu parādu portfeļu pirkšanā, pārvaldīšanā un piedziņā.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums.