Parādu atgūšanas paradoksi

Visefektīvākā parādu atgūšana ir palīdzība cilvēkiem veikt maksājumus savlaicīgi. Tomēr, arī ja maksājums tiek kavēts, pastāv vairākas iespējas to atgūt. Cik dažādi ir klienti, tik dažādas ir pieejas, sākot ar draudzīgiem atgādinājumiem līdz pat parāda pārstrukturēšanai.

Svarīgi, lai parādu atgūšanas partneris spētu strādāt ar dažādiem klientiem. Pat vislabākie instrumenti neder, ja izmantojat tos nepareizā brīdī un nepareizam mērķim. Mēs labi pazīstam Jūsu klientus un varam palīdzēt Jums sasniegt katru no viņiem ar pareizo ziņu. 

Kredītu pārvaldība nozīmīgi ietekmē klientu attiecības ar Jūsu organizāciju. Pat nesamaksāts rēķins vai novēlots maksājums var būt laba iespēja veidot lojalitāti. Labam parādu atgūšanas partnerim jāpalīdz Jums izprast laika vērtība, īpaši, kad klients ir zaudējis reputāciju Jūsu acīs.

Lielākā daļa klientu maksā un dara to laicīgi. Atkarībā no nozares, ko pārstāvat, nesamaksāto rēķinu īpatsvars var būt vien 2% līdz 3%. Kāda tad ir parādu atgūšanas partnera patiesā pievienotā vērtība? Dziļas zināšanas par to, kas raksturo minētos 2% līdz 3% – kā viņus atpazīt, neatsakoties no labām klientu attiecībām. Tas palīdzēs Jums attīstīt uzņēmējdarbību ar ievērojami zemāku risku.

 

ATKARĪBĀ NO JŪSU PĀRSTĀVĒTĀS NOZARES, NESAMAKSĀTU RĒĶINU ĪPATSVARS VAR BŪT VIEN 2% LĪDZ 3%.
We know your customers well and can help you reach the right customer, at the right time, with the right message

Mēs labi pazīstam Jūsu klientus un varam palīdzēt Jums sasniegt pareizo klientu ar pareizo ziņu.

Mēs labi pazīstam Jūsu klientus un varam palīdzēt Jums sasniegt pareizos cilvēkus ar pareizo ziņu.

Lielākajai daļai uzņēmumu ir daudz datu, bet nav pietiekamas izpratnes par lēmumu pieņemšanu, kas šajos datos balstītos. Pielietojot datu analītiku, apvienojumā ar citiem informācijas avotiem, Jūs varat novērtēt tās patieso vērtību. Šķiet paradoksāli, bet cilvēki vai uzņēmumi, no kuriem novēršaties vienkāršas datu pārvaldības vai risku izvērtēšanas procesu dēļ, varētu būt Jūsu vērtīgākie klienti.

Kad vairāk izprotat, kam Jūsu klienti dod priekšroku un kā izturas, labāk novērtējat arī ar kredītiem saistītos riskus. Pārrunājiet ar mums, kā varat likt sava parādu portfeļa datiem strādāt Jūsu labā.