Samaziniet koeficientu debitoru parādu apritei dienās

Daudzos uzņēmumos liela uzmanība tiek pievērsta debitoru parādu apritei dienās. Īpaši aktuāli tas ir uzņēmumos, kuros rēķini klientiem tiek izrakstīti reizi mēnesī. Augstākas fiksētās izmaksas un tiešsaistes pirkumu vieglā pieejamība palielina parādu riska veidošanos. Tāpēc svarīgi identificēt potenciālās maksājumu problēmas un atbilstoši reaģēt.

Rīcība tikai tad, kad rēķina maksājuma termiņš ir jau nokavēts, būs novēlota un vienādu atgādinājumu sūtīšana problēmu nerisinās. Pielāgots parādu atgūšanas process samazina risku, ka klients nonāks parādsaistībās, un uzlabos atgūšanas procesa efektivitāti. Tā rezultātā samazināsies koeficients debitoru parādu apritei dienās.

Turklāt preventīva pieeja ļauj uzturēt labas attiecības ar klientu, pozitīvi ietekmējot kredītu menedžera reputāciju.

Pārziniet savus klientus

Preventīvai pārvaldībai nepieciešama uzticamos datos balstīta pieeja. Pārdošanas, mārketinga un finanšu jomā ir daudz informācijas par klientiem. Piemēram, viņu maksājumu ieradumu vēsture, patēriņa ieradumi un cita informācija, kas iegūta ar datu vākšanas palīdzību. Kad kredītu menedžeris šo informāciju apvieno, viņš iegūst pilnīgu un skaidru priekšstatu par saviem klientiem, kas ļauj izveidot katram atbilstošu risinājumu. Tomēr ir svarīgi nepārtraukti sekot līdzi klienta uzvedību, jo laika gaitā tā var mainīties.

Preventīvā pārvaldība divos posmos

Analizējiet visus pieejamos klienta datus.

Pirmais posms preventīvajā pārvaldībā ir visu pieejamo klienta datu analizēšana, lai noteiktu, kuri faktori ir svarīgi debitoru parādu apritei dienās. Pārvaldiet visus pieejamos klientu datus.

Pēc pirmā posma Jums jāpārvalda klienta dati, lai izveidotu ilgtspējīgu sistēmu parādu atgūšanai konkrētajam klientam un sasniegtu maksimālu rezultātu.

Klientu profilēšana

Lindorff pieeja paredz, ka klients jāuztver nevis kā parādnieks, bet gan kā cilvēks, kuram ir problēmas ar maksājumiem. Proti, klientus mēs neuztveram kā vaininiekus, kuri ignorē atkārtotas vēstules un tālruņa zvanus, bet gan kā cilvēkus, kuriem varam palīdzēt atgūt kontroli pār saviem parādiem. Šī pieeja ir veiksmīga un samazinājusi darba izmaksas, vienlaikus paaugstinot izpildi.

Mēs esam izveidojuši piecas galvenās klientu grupas:

klienti, par kuriem ir pieejama informācija,

klienti, par kuriem nav pieejama informācija,

klienti, kuri vēlas un spēj maksāt,

klienti, kuri nevar samaksāt,

klienti, kuri nemaksā.

Personalizēta saziņa

Svarīgi uzrunāt pareizos klientus, īstajā laikā ar viņiem pielāgotu ziņu. Mūsu rīcībā ir dažādi saziņas kanāli. Atliek izlemt, kurš no komunikācijas veidiem katram klientam ir piemērotākais. Ikvienam kredītu menedžerim ir svarīgi identificēt klientam piemērotākos saziņas kanālus, jo arī tas mazina saistību nepildīšanas risku.

Ņemiet vērā saziņu sociālajos tīklos

Sociālajos tīklos cilvēki dalās savā pieredzē un komentē to. Tostarp arī pozitīvu vai negatīvu pieredzi saistībā ar maksājumu problēmu kārtošanu. Šai tendencei pēdējo desmit gadu laikā bijusi pieaugoša ietekme uz attiecībām ar klientiem. Atcerieties, ka kredītu menedžments iet roku rokā ar reputācijas menedžmentu.