Tas vienmēr ir par cilvēkiem!

Lai būtu pārliecināti, ka atgūstam parādu no Jūsu klienta atbilstošā veidā, mēs strādājam ar cilvēkiem, atbilstoši noteiktai klientu tipoloģijai. Katrs klienta tips tiek veidots, ņemot vērā mūsu zināšanas par klientiem un atspoguļo faktus un datus par cilvēku izturēšanos un to, kam viņi dod priekšroku. Katrs tips pārstāv noteiktu klientu grupu. Mēs esam devuši vārdu un identitāti šiem tipiem, kas raksturo katru grupu vienojošās rakstura iezīmes.

Šie tipi palīdz mums saskatīt aiz skaitļiem un datiem esošos cilvēkus. Ir vismaz divi iemesli, kāpēc tas ir svarīgi.

Pirmkārt, tieši tas motivē mūs no rīta celties, doties uz darbu, un darīt šo  darbu. Tā ir apziņa, ka, palīdzot nokārtot parādsaistības, mēs palīdzam arī izmainīt cilvēku dzīvi.

The personas help us remain keenly aware of the people behind the numbers

The personas help us remain keenly aware of the people behind the numbers

Otras iemesls: zināšanas par cilvēkiem un par to, kas liek viņiem rīkoties un maksāt rēķinus, padara mūs par ļoti efektīvu parādu atgūšanas partneri. Mūsu pieeja ir diferencēta, lai būtu piemērota katrai klientu grupai. Mēs varam atgūt parādus tādā veidā, kas ļauj cilvēkiem justies komfortabli. Būt izpalīdzīgam un saprotošam nenozīmē, ka būsim vāji vai rīcībnespējīgi. Kad ņemam vērā katru cilvēku un viņa apstākļus, varam vienlaikus būt gan stingri, gan godīgi.