Kā norit parādu atgūšanas process?

Ja Jūsu neapmaksātais rēķins nonācis pie mums un vēlaties uzzināt, kā norit parādu atgūšanas process, spiediet uz zemāk redzamo attēlu un iegūstiet informāciju par to.
Maksājuma atgādinājums

Maksājuma atgādinājums

Lasīt vairāk
Maksājuma atgādinājums

Parāda lieta ir reģistrēta Lindorff lietvedībā un tiek izsūtīts pirmais maksājuma atgādinājums ar atmaksas termiņu 10 dienas. Debitoram tiek piemēroti parādu atgūšanas izdevumi 7 EUR (septiņu eiro) apmērā. Debitoram ir tiesības izteikt pamatotus iebildumus 21 dienu no atgādinājuma saņemšanas brīža. Debitoram var tikt atgādināts par saistībām arī telefoniski, sūtot SMS vai e-pastu.

Brīdinājums

Brīdinājums

Lasīt vairāk
Brīdinājums

Debitors tiek reģistrēts Lindorff parādnieku datu bāzē. Tiek izsūtīts otrais maksājuma atgādinājums ar atmaksas termiņu 10 dienas. Debitoram tiek piemēroti parādu piedziņas izdevumi 17 EUR (septiņpadsmit eiro) apmērā. Ikvienam ir iespēja vienoties ar Lindorff par atmaksas grafika izveidošanu, ja nomaksāt visu parādu uzreiz nav iespējams. Debitoram var tikt atgādināts par saistībām arī telefoniski, sūtot SMS vai e-pastu.

Tiesa

Tiesa

Lasīt vairāk
Tiesa

Ja debitors nav vienojies ar Lindorff par atmaksas kārtību, par šīm saistībām var tikt virzīts pieteikums uz tiesu brīdinājuma kārtībā vai prasības kārtībā, kur tiesvedības procesa beigās tiek pasludināts tiesas spriedums. Parāds šādā gadījumā var tikt atgūts piespiedu kārtā.

Zvērināts tiesu izpildītājs

Zvērināts tiesu izpildītājs

Lasīt vairāk
Zvērināts tiesu izpildītājs

Ja brīvprātīgi neievērosiet tiesas nolēmumu, parādu atgūšana notiks piespiedu kārtā un tiks iesaistīts Zvērināts tiesu izpildītājs. Parāda dzēšana tiks veikta no Jūsu ieņēmumiem vai citiem līdzekļiem. Paralēli nenokārtotajām saistībām Jums būs jāatmaksā tiesāšanās izdevumi un Zvērināta tiesu izpildītāja sprieduma izpildes izdevumi.